Spinal Kord Stimülasyonu

Tedavilerimiz

Spinal Kord Stimülasyonu Nedir?

Spinal kord stimülasyonu (SCS), kronik ağrıyı yönetmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, cilt altına yerleştirilen kalp piline benzer küçük bir cihaz aracılığıyla omurilikteki sinirleri uyararak ağrı sinyallerinin beyne iletilmesini durdurarak hastanın ağrı duymasını önemli ölçüde engelleriz.

Ağrı tedavisinde genellikle en son adım olarak kabul edilir. İlaç, fizik tedavi ve diğer algolojik işlemlerin fayda etmediği ağrılı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanılan ağrılı durumlar:

 • Başarısız bel cerrahi sendromu
 • Ağrılı diyabetik polinöropati
 • Kompleks bölgesel ağrı sendromu (kırık veya sinir hasarı sonrası ağrılar)
 • İskemik bacak veya kol ağrıları (atar damar hastalığı)
 • Anjina pektoris (geçmeyen kalp ağrısı)
 • Geçmeyen pelvik ağrılar
 • Geçmeyen karın ağrıları
 • Kemoterapiye bağlı sinir hasarı ve ağrısı
 • Travma veya cerrahiye bağlı sinir hasarı ve ağrısı
 • Omurilik yaralanmasına bağlı ağrılar
 • Zona sonrası ağrılar
 • Geçmeyen baş ağrıları
 • Geçmeyen yüz ağrıları

İki yöntemi vardır:

 • Perkütan: Biz algologlar tarafından tercih edilen ve özel iğne vasıtasıyla C kollu skopi görüntüleme rehberliğinde uygulanan ameliyatsız yöntemdir. Omurgada herhangi bir kesi uygulanmaz, sadece cihazı cilt altına yerleştirmek için cilt kesisi uygulanır. Genel anestezi uygulanmaz, ameliyathanede lokal anestezi ve hafif sedasyon (stres giderici ilaçlarla rahatlama) altında yapılır.
 • Cerrahi: Beyin cerrahları tarafından yapılır. Omurgada kesi yapılarak yerleştirilmesi gerekmektedir. Genel anestezi altında uygulanır. Omurga anatomisi perkütan yönteme uygun olmayan hastalarda tercih edilir.

İşlem iki aşamadan oluşur:

 • Deneme: İşlemin birinci aşamasıdır ve omuriliğin arka tarafına lead’ler (özel ince uyarı kabloları) yerleştirilir ve harici bir bataryaya bağlanarak omurilik uyarılır. İşlem süresi yaklaşık 60 dakikadır. Bu süreçte yerleştirilme sonrası hasta taburcu edilerek gündelik hayatında ağrı pilinin etkilerini ve faydalarını gözlemler. Bu süre hastadan hastaya değişmekle birlikte genellikle 5-7 gündür fakat kimi hastada daha kısa veya daha uzun tutulabilir.
 • Kalıcı pil yerleştirilmesi: Deneme aşaması sonrası ağrı pili uygulamasından fayda gören hastalara kalıcı pil yerleştirilir. İşlem süresi yaklaşık 45-60 dakikadır.

Her iki aşama için yatış süresi birer gündür ve hastaların büyük çoğunluğu ertesi gün taburcu edilerek işlerinin başına geri dönebilirler.

Hastalığın tanısı, şiddeti ve hastanın durumu gibi birçok faktör tedavi başarısını etkiler. Kompleks bölgesel ağrı sendromu gibi durumlarda tedavi başarısı %100’e yakınken ağrılı diyabetik polinöropati hastalarında %70, başarısız bel cerrahi sendromu hastalarında %50-70 arasında değişkenlik gösterir. Bu tedaviden fayda görüp görmeyeceğinizi anlamak için bir algoloji uzmanına başvurmanızı öneririz.

Prosedürün potansiyel faydaları şunları içerebilir:

 1. Uzun süreli ağrı tedavisi: Spinal kord stimülasyonu, uzun süreli ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu yöntem, ağrının daha uzun süreli bir şekilde hafiflemesine yardımcı olabilir.
 2. Daha iyi yaşam kalitesi: Spinal kord stimülasyonu, ağrıyı azaltarak veya kontrol altına alarak yaşam kalitesini artırabilir. Daha az ağrı, daha fazla hareket özgürlüğü ve genel olarak daha iyi bir ruh haline sahip olmanıza yardımcı olabilir.
 3. Bel ve sırt ağrısı ameliyatının yerine daha iyi bir seçenek: Omurga ameliyatı sonrası devam eden bel veya sırt ağrısı için, spinal kord stimülasyonu tekrar ameliyatından daha iyi bir çözüm olabilir.
 4. Ağrı nedeniyle engellilik riskinin azalması: Spinal kord stimülasyonu, ağrı nedeniyle oluşabilecek engelliliği azaltabilir. Bu, günlük yaşamınızı daha kolay ve rahat bir şekilde sürdürmenize yardımcı olabilir.
 5. Daha az tedavi harcamaları: Spinal kord stimülasyonu, diğer tedavilere veya ameliyatlara kıyasla daha az maliyetli olabilir. Bu da tedavi edilmenin daha erişilebilir ve uygun maliyetli olabileceği anlamına gelir.
 6. Ağrı kesicilere bağımlılığı azaltma: Spinal kord stimülasyonu, bazı hastalarda ağrı kesici ilaçların kullanımını azaltabilir. Bu, ağrıyı kontrol etmek için daha az ilaca ihtiyaç duyulabileceği anlamına gelir.

Pilin markası ve şarj edilebilme özelliğine göre bu süre değişir. En az ömürlü piller 5-6 yıl, uzun ömürlüler ise 10-15 yıla kadar çalışır. Pilin ömrü bittiğinde omurgaya yerleştirilen kısıma müdahale etmeksizin basit bir operasyonla sadece pilin kendisi değiştirilir.

Yeni teknoloji sayesinde günümüzde geliştirilen pillerin hemen hemen hepsi MR uyumludur ve MR sırasında sadece pilin kapatılması yeterli olacaktır.

Sağlayıcı firma tarafından size verilen bir kumanda vasıtasıyla pilinizi açıp kapatabilir, akım derecesini artırıp azaltabilir, farklı tedavi programları arasında tercih yapabilirsiniz.

Kemiklerde ve diğer derin dokularda herhangi bir kesi uygulanmadığı için oldukça güvenli bir yöntemdir. Kısa vadede işlem sonrası cilt kesi yerinde ağrıların kısa süreli artması en muhtemel yan etkidir, fakat genellikle birkaç gün içinde azalır. Baş ağrısı, omurilik kanalında enfeksiyon, kanama ve sinir hasarı çok nadiren de olsa gelişebilen ciddi komplikasyonlardır. Uzun vadede pil yerinde ağrı, enfeksiyon, kan birikmesi, kablo kayması veya kırılması nadir görülen fakat muhtemel komplikasyonlardır. Eğitimli ve tecrübeli ellerde yapılması, steril şartlara çok önem verilmesi ve uygun ameliyathanelerde yapılması bu komplikasyonların olasılığını oldukça azaltır.

Bu yöntem kronik ağrılarınızı oldukça hatırı sayılır düzeyde ve uzun süre azaltacaktır fakat bazen vücudunuz uygulanan elektrik akımına alışabilir ve akım etkinliğini kaybedebilir. Bu durumda bizler devreye girerek pilinizi yeniden programlarız ve vücudunuzun alışkın olmadığı yeni bir akımla tekrardan ağrınızın azalmasını sağlarız.

İğne giriş yerinde cilt enfeksiyonu, kanama bozukluğu, tüm vücudu etkileyen ciddi enfeksiyonlar varlığında yapılamaz. Tedavi edilmemiş ciddi psikiyatrik hastalıklar varsa yapılması uygun değildir. Bunun için bu uygulamadan önce mutlaka psikiyatri konsültasyonu istenmelidir.

Tedavilerimiz

Spinal Kord Stimülasyonu Nedir?

Spinal kord stimülasyonu (SCS), kronik ağrıyı yönetmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, cilt altına yerleştirilen kalp piline benzer küçük bir cihaz aracılığıyla omurilikteki sinirleri uyararak ağrı sinyallerinin beyne iletilmesini durdurarak hastanın ağrı duymasını önemli ölçüde engelleriz.

Ağrı tedavisinde genellikle en son adım olarak kabul edilir. İlaç, fizik tedavi ve diğer algolojik işlemlerin fayda etmediği ağrılı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanılan ağrılı durumlar:

 • Başarısız bel cerrahi sendromu
 • Ağrılı diyabetik polinöropati
 • Kompleks bölgesel ağrı sendromu (kırık veya sinir hasarı sonrası ağrılar)
 • İskemik bacak veya kol ağrıları (atar damar hastalığı)
 • Anjina pektoris (geçmeyen kalp ağrısı)
 • Geçmeyen pelvik ağrılar
 • Geçmeyen karın ağrıları
 • Kemoterapiye bağlı sinir hasarı ve ağrısı
 • Travma veya cerrahiye bağlı sinir hasarı ve ağrısı
 • Omurilik yaralanmasına bağlı ağrılar
 • Zona sonrası ağrılar
 • Geçmeyen baş ağrıları
 • Geçmeyen yüz ağrıları

İki yöntemi vardır:

 • Perkütan: Biz algologlar tarafından tercih edilen ve özel iğne vasıtasıyla C kollu skopi görüntüleme rehberliğinde uygulanan ameliyatsız yöntemdir. Omurgada herhangi bir kesi uygulanmaz, sadece cihazı cilt altına yerleştirmek için cilt kesisi uygulanır. Genel anestezi uygulanmaz, ameliyathanede lokal anestezi ve hafif sedasyon (stres giderici ilaçlarla rahatlama) altında yapılır.
 • Cerrahi: Beyin cerrahları tarafından yapılır. Omurgada kesi yapılarak yerleştirilmesi gerekmektedir. Genel anestezi altında uygulanır. Omurga anatomisi perkütan yönteme uygun olmayan hastalarda tercih edilir.

İşlem iki aşamadan oluşur:

 • Deneme: İşlemin birinci aşamasıdır ve omuriliğin arka tarafına lead’ler (özel ince uyarı kabloları) yerleştirilir ve harici bir bataryaya bağlanarak omurilik uyarılır. İşlem süresi yaklaşık 60 dakikadır. Bu süreçte yerleştirilme sonrası hasta taburcu edilerek gündelik hayatında ağrı pilinin etkilerini ve faydalarını gözlemler. Bu süre hastadan hastaya değişmekle birlikte genellikle 5-7 gündür fakat kimi hastada daha kısa veya daha uzun tutulabilir.
 • Kalıcı pil yerleştirilmesi: Deneme aşaması sonrası ağrı pili uygulamasından fayda gören hastalara kalıcı pil yerleştirilir. İşlem süresi yaklaşık 45-60 dakikadır.

Her iki aşama için yatış süresi birer gündür ve hastaların büyük çoğunluğu ertesi gün taburcu edilerek işlerinin başına geri dönebilirler.

Hastalığın tanısı, şiddeti ve hastanın durumu gibi birçok faktör tedavi başarısını etkiler. Kompleks bölgesel ağrı sendromu gibi durumlarda tedavi başarısı %100’e yakınken ağrılı diyabetik polinöropati hastalarında %70, başarısız bel cerrahi sendromu hastalarında %50-70 arasında değişkenlik gösterir. Bu tedaviden fayda görüp görmeyeceğinizi anlamak için bir algoloji uzmanına başvurmanızı öneririz.

Prosedürün potansiyel faydaları şunları içerebilir:

 1. Uzun süreli ağrı tedavisi: Spinal kord stimülasyonu, uzun süreli ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu yöntem, ağrının daha uzun süreli bir şekilde hafiflemesine yardımcı olabilir.
 2. Daha iyi yaşam kalitesi: Spinal kord stimülasyonu, ağrıyı azaltarak veya kontrol altına alarak yaşam kalitesini artırabilir. Daha az ağrı, daha fazla hareket özgürlüğü ve genel olarak daha iyi bir ruh haline sahip olmanıza yardımcı olabilir.
 3. Bel ve sırt ağrısı ameliyatının yerine daha iyi bir seçenek: Omurga ameliyatı sonrası devam eden bel veya sırt ağrısı için, spinal kord stimülasyonu tekrar ameliyatından daha iyi bir çözüm olabilir.
 4. Ağrı nedeniyle engellilik riskinin azalması: Spinal kord stimülasyonu, ağrı nedeniyle oluşabilecek engelliliği azaltabilir. Bu, günlük yaşamınızı daha kolay ve rahat bir şekilde sürdürmenize yardımcı olabilir.
 5. Daha az tedavi harcamaları: Spinal kord stimülasyonu, diğer tedavilere veya ameliyatlara kıyasla daha az maliyetli olabilir. Bu da tedavi edilmenin daha erişilebilir ve uygun maliyetli olabileceği anlamına gelir.
 6. Ağrı kesicilere bağımlılığı azaltma: Spinal kord stimülasyonu, bazı hastalarda ağrı kesici ilaçların kullanımını azaltabilir. Bu, ağrıyı kontrol etmek için daha az ilaca ihtiyaç duyulabileceği anlamına gelir.

Pilin markası ve şarj edilebilme özelliğine göre bu süre değişir. En az ömürlü piller 5-6 yıl, uzun ömürlüler ise 10-15 yıla kadar çalışır. Pilin ömrü bittiğinde omurgaya yerleştirilen kısıma müdahale etmeksizin basit bir operasyonla sadece pilin kendisi değiştirilir.

Yeni teknoloji sayesinde günümüzde geliştirilen pillerin hemen hemen hepsi MR uyumludur ve MR sırasında sadece pilin kapatılması yeterli olacaktır.

Sağlayıcı firma tarafından size verilen bir kumanda vasıtasıyla pilinizi açıp kapatabilir, akım derecesini artırıp azaltabilir, farklı tedavi programları arasında tercih yapabilirsiniz.

Kemiklerde ve diğer derin dokularda herhangi bir kesi uygulanmadığı için oldukça güvenli bir yöntemdir. Kısa vadede işlem sonrası cilt kesi yerinde ağrıların kısa süreli artması en muhtemel yan etkidir, fakat genellikle birkaç gün içinde azalır. Baş ağrısı, omurilik kanalında enfeksiyon, kanama ve sinir hasarı çok nadiren de olsa gelişebilen ciddi komplikasyonlardır. Uzun vadede pil yerinde ağrı, enfeksiyon, kan birikmesi, kablo kayması veya kırılması nadir görülen fakat muhtemel komplikasyonlardır. Eğitimli ve tecrübeli ellerde yapılması, steril şartlara çok önem verilmesi ve uygun ameliyathanelerde yapılması bu komplikasyonların olasılığını oldukça azaltır.

Bu yöntem kronik ağrılarınızı oldukça hatırı sayılır düzeyde ve uzun süre azaltacaktır fakat bazen vücudunuz uygulanan elektrik akımına alışabilir ve akım etkinliğini kaybedebilir. Bu durumda bizler devreye girerek pilinizi yeniden programlarız ve vücudunuzun alışkın olmadığı yeni bir akımla tekrardan ağrınızın azalmasını sağlarız.

İğne giriş yerinde cilt enfeksiyonu, kanama bozukluğu, tüm vücudu etkileyen ciddi enfeksiyonlar varlığında yapılamaz. Tedavi edilmemiş ciddi psikiyatrik hastalıklar varsa yapılması uygun değildir. Bunun için bu uygulamadan önce mutlaka psikiyatri konsültasyonu istenmelidir.

1. Randevu Alın

Zakkum Algoloji'ye adım atmak için ilk yapmanız gereken şey randevu almak. Buraya tıklayarak kolayca randevu alabilirsiniz.

2. Muayene ve Tanı

Randevu gününüz geldiğinde, alanında uzman doktorlarımızla yapacağınız detaylı muayene ve gerekli tetkikler sonucunda, size özel bir tedavi planı oluşturulacaktır.

3. Başarılı Tedavi

Size özel hazırlanan tedavi planı doğrultusunda, modern teknoloji ve uzman hekimlerimizin deneyimiyle başarılı bir tedavi sürecine başlayacaksınız.