Kalça Ağrıları

Ağrılı Hastalıklar

Kalça Ağrıları Nedir?

Kalça ağrısı, kalça ekleminde veya çevresindeki dokularda hissedilen herhangi bir ağrı veya rahatsızlık durumudur. Bu ağrının sebebi, kalça ekleminin kendisinden kaynaklanabileceği gibi, kalça çevresindeki kaslar, tendonlar, bağlar, sinirler veya diğer yapılarla ilgili hastalıklardan da kaynaklanabilir. Bu hastalıkları kalçanın ön, yan, iç veya arka tarafında yaptığı ağrıya göre dört başlığa ayırabiliriz.

 • Kalça ekleminin kireçlenmesi veya osteoartriti
 • Eklem iltihabı
 • Avasküler nekroz (kanlanma bozukluğu)
 • Kıkırdak yırtıkları
 • Femoroasetabular sıkışma sendromları
 • Doğumsal kalça çıkığı
 • Ön taraf tendinit ve bursitleri
 • Tetik noktalar
 • Bel omurgasının üst seviyelerindeki fıtıklar
 • Sakroiliyak eklem instabilitesi
 • Sakroiliyak eklem iltihabı
 • İskiyal bursit
 • Piriformis sendromu
 • İskiyofemoral sıkışma sendromu
 • Superior kluneal sinir tuzaklanması
 • İnferiyor kluneal sinir tuzaklanması
 • Bel fıtıkları ve kanal darlığı
 • Trokanter major sendromu
 • Meralgia parestetika
 • Yan taraf tendinitleri ve bursitleri
 • İliyotibial bant sendromu
 • Tetik noktalar
 • Bel fıtıkları ve kanal darlığı
 • İç taraf tendinit ve bursitleri
 • Osteitis pubis
 • Obturator sinir sıkışması
 • Bel omurgasının üst seviyelerindeki fıtıklar

Bu kadar uzun listeleri gördükten sonra tabi ki hastayı iyi dinlemek ve muayene tanıda en önemli rolü oynar. Muayene sırasında ultrasonografi ile dizi değerlendirmek tanıyı doğrulama ve ağrı nedenini bulmada çok yol göstericidir. Röntgen, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri altta yatan nedenleri tespit etmek ve benzer şikayetlere yol açabilecek diğer hastalıkları dışlamak için kullanılır. Şüphelenildiğinde elektromiyografi ilgili durumun tespitinde kullanılabilir. Fakat kronik ve karmaşık ve nedeni tespit edilemeyen ağrılarda ultrasonografi eşliğinde tanısal bloklar oldukça yol göstericidir.

Kemiklerde ve diğer dokularda herhangi bir kesi uygulanmadığı için oldukça güvenli bir yöntem. İşlem sonrası ağrıların kısa süreli artması en muhtemel yan etkidir, fakat genellikle bir kaç gün içinde azalır, baş ağrısı, allerjik reaksiyon ve düşük tansiyon diğer geçici komplikasyonlardır. Omurilik kanalında enfeksiyon, kanama ve sinir hasarı çok nadiren de olsa gelişebilen ciddi komplikasyonlardır. Eğitimli ve tecrübeli ellerde yapılması, görüntüleme cihazı kullanımı ve steril olarak yapılması bu yan etkilerin olasılığını oldukça düşürür.

Altta yatan hastalığın tanısı en önemli adımdır. Tanı konulduktan sonra hastalığa ve hastaya yönelik özelleştirilmiş tedavi her durumda farklı olabilir. Kalça eklem kireçlenmesi, kıkırdak yırtıkları, kalça eklem çıkıkları ve eklem sıkışma sendromları gibi durumların dışında diğer tüm kalça ağrısı sendromlarının tedavisi ameliyatsız yöntemlerdir. İlaç tedavileri ve fizik tedavi gibi yöntemler birinci basamak için uygun tedaviler olabilirken, bazen birinci basamak tedavisi olarak algolojik işlemlerden yana tercih kullanılabilir.

 Eğer kalça ağrınız kronikleşirse ve nedeni tespit edilemiyorsa hem tanının netleşmesi hem de tanısal blok yapılması için bir algoloji uzmanına başvurmalısınız. Ayrıca birinci basamak tedavilerin başarısız olduğu durumlarda ileri seviye algolojik işlemlerin yapılması için bir algoloji uzmanına başvurmalısınız.

 • Eklem enjeksiyonları
 • Bursa ve tendon kılıfı enjeksiyonları
 • Sinir blokajları
 • Radyofrekans tedavileri
 • Kriyoablasyon

Tedaviler başlığından bu işlemler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hastalığın tanısı, şiddeti ve hastanın durumu gibi birçok faktör tedavi başarısını etkiler. Kalça ağrısının nedenleri geniş bir yelpaze olduğundan net başarı oranları sunmak ne yazık ki mümkün değildir. Fakat cerrahi gereken durumlar dışında bu işlemlerin başarı oranı azımsanmayacak düzeyde yüksektir.

 Bu ağrıya bağlı hareketimiz kısıtlanır, çalışmamız zorlaşır ve artık hayattan zevk alamayız. Dolayısıyla çoğu zaman ağrıyı çözmemiz hastalığı iyileştirmemiz anlamına gelir. İşlemden işleme ve hastadan hastaya göre fayda süreleri değişmekle birlikte 6 ay ile birkaç yıl arasında fayda süreleri değişebilmektedir.

Bu işlemler çoğunlukla tek seferlik tedavi şeklinde uygulanır, fakat sık olmasa da ağrının geri gelmesi durumunda işlemin tekrarı veya farklı bir algolojik işlemin yapılmasını önerebiliriz.

Bu işlemler oldukça güvenlidir. Steril şartlarda yapılmaları halinde ciddi yan etkiye yol açma olasılıkları çok çok düşüktür. En sık yan etki ağrının işlem sonrası kısa süreli artmasıdır. Unutmayalım her işin doğru ve güvenli bir şekilde yapılması için en önemli kriter işi yapanın eğitimli ve tecrübeli olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hekim, algoloji uzmanlık eğitiminden geçerek bu işlemler için gerekli eğitim ve tecrübe düzeyine ulaşabilmektedir.

 Kalça eklem kireçlenmesi, kıkırdak yırtıkları, kalça eklem çıkıkları ve eklem sıkışma sendromları gibi durumlarda eğer diğer ameliyatsız tedaviler başarısız ise cerrahi tedavinin yapılması için bir ortopedi uzmanına başvurmalısınız. Diğer kalça ağrısı nedenlerinin tedavisinde cerrahi yöntemler genellikle kullanılmamaktadır.

Tedavilerimiz

Kalça Ağrıları Nedir?

Kalça ağrısı, kalça ekleminde veya çevresindeki dokularda hissedilen herhangi bir ağrı veya rahatsızlık durumudur. Bu ağrının sebebi, kalça ekleminin kendisinden kaynaklanabileceği gibi, kalça çevresindeki kaslar, tendonlar, bağlar, sinirler veya diğer yapılarla ilgili hastalıklardan da kaynaklanabilir. Bu hastalıkları kalçanın ön, yan, iç veya arka tarafında yaptığı ağrıya göre dört başlığa ayırabiliriz.

 • Kalça ekleminin kireçlenmesi veya osteoartriti
 • Eklem iltihabı
 • Avasküler nekroz (kanlanma bozukluğu)
 • Kıkırdak yırtıkları
 • Femoroasetabular sıkışma sendromları
 • Doğumsal kalça çıkığı
 • Ön taraf tendinit ve bursitleri
 • Tetik noktalar
 • Bel omurgasının üst seviyelerindeki fıtıklar
 • Sakroiliyak eklem instabilitesi
 • Sakroiliyak eklem iltihabı
 • İskiyal bursit
 • Piriformis sendromu
 • İskiyofemoral sıkışma sendromu
 • Superior kluneal sinir tuzaklanması
 • İnferiyor kluneal sinir tuzaklanması
 • Bel fıtıkları ve kanal darlığı
 • Trokanter major sendromu
 • Meralgia parestetika
 • Yan taraf tendinitleri ve bursitleri
 • İliyotibial bant sendromu
 • Tetik noktalar
 • Bel fıtıkları ve kanal darlığı
 • İç taraf tendinit ve bursitleri
 • Osteitis pubis
 • Obturator sinir sıkışması
 • Bel omurgasının üst seviyelerindeki fıtıklar

Bu kadar uzun listeleri gördükten sonra tabi ki hastayı iyi dinlemek ve muayene tanıda en önemli rolü oynar. Muayene sırasında ultrasonografi ile dizi değerlendirmek tanıyı doğrulama ve ağrı nedenini bulmada çok yol göstericidir. Röntgen, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri altta yatan nedenleri tespit etmek ve benzer şikayetlere yol açabilecek diğer hastalıkları dışlamak için kullanılır. Şüphelenildiğinde elektromiyografi ilgili durumun tespitinde kullanılabilir. Fakat kronik ve karmaşık ve nedeni tespit edilemeyen ağrılarda ultrasonografi eşliğinde tanısal bloklar oldukça yol göstericidir.

Altta yatan hastalığın tanısı en önemli adımdır. Tanı konulduktan sonra hastalığa ve hastaya yönelik özelleştirilmiş tedavi her durumda farklı olabilir. Kalça eklem kireçlenmesi, kıkırdak yırtıkları, kalça eklem çıkıkları ve eklem sıkışma sendromları gibi durumların dışında diğer tüm kalça ağrısı sendromlarının tedavisi ameliyatsız yöntemlerdir. İlaç tedavileri ve fizik tedavi gibi yöntemler birinci basamak için uygun tedaviler olabilirken, bazen birinci basamak tedavisi olarak algolojik işlemlerden yana tercih kullanılabilir.

Eğer kalça ağrınız kronikleşirse ve nedeni tespit edilemiyorsa hem tanının netleşmesi hem de tanısal blok yapılması için bir algoloji uzmanına başvurmalısınız. Ayrıca birinci basamak tedavilerin başarısız olduğu durumlarda ileri seviye algolojik işlemlerin yapılması için bir algoloji uzmanına başvurmalısınız.

 • Eklem enjeksiyonları
 • Bursa ve tendon kılıfı enjeksiyonları
 • Sinir blokajları
 • Radyofrekans tedavileri
 • Kriyoablasyon

Tedaviler başlığından bu işlemler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu işlemler bana ne kadar fayda eder? Hastalığın tanısı, şiddeti ve hastanın durumu gibi birçok faktör tedavi başarısını etkiler. Kalça ağrısının nedenleri geniş bir yelpaze olduğundan net başarı oranları sunmak ne yazık ki mümkün değildir. Fakat cerrahi gereken durumlar dışında bu işlemlerin başarı oranı azımsanmayacak düzeyde yüksektir.

Bu ağrıya bağlı hareketimiz kısıtlanır, çalışmamız zorlaşır ve artık hayattan zevk alamayız. Dolayısıyla çoğu zaman ağrıyı çözmemiz hastalığı iyileştirmemiz anlamına gelir. İşlemden işleme ve hastadan hastaya göre fayda süreleri değişmekle birlikte 6 ay ile birkaç yıl arasında fayda süreleri değişebilmektedir.

Bu işlemler çoğunlukla tek seferlik tedavi şeklinde uygulanır, fakat sık olmasa da ağrının geri gelmesi durumunda işlemin tekrarı veya farklı bir algolojik işlemin yapılmasını önerebiliriz.

Bu işlemler oldukça güvenlidir. Steril şartlarda yapılmaları halinde ciddi yan etkiye yol açma olasılıkları çok çok düşüktür. En sık yan etki ağrının işlem sonrası kısa süreli artmasıdır. Unutmayalım her işin doğru ve güvenli bir şekilde yapılması için en önemli kriter işi yapanın eğitimli ve tecrübeli olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hekim, algoloji uzmanlık eğitiminden geçerek bu işlemler için gerekli eğitim ve tecrübe düzeyine ulaşabilmektedir.

Kalça eklem kireçlenmesi, kıkırdak yırtıkları, kalça eklem çıkıkları ve eklem sıkışma sendromları gibi durumlarda eğer diğer ameliyatsız tedaviler başarısız ise cerrahi tedavinin yapılması için bir ortopedi uzmanına başvurmalısınız. Diğer kalça ağrısı nedenlerinin tedavisinde cerrahi yöntemler genellikle kullanılmamaktadır.

1. Randevu Alın

Zakkum Algoloji'ye adım atmak için ilk yapmanız gereken şey randevu almak. Buraya tıklayarak kolayca randevu alabilirsiniz.

2. Muayene ve Tanı

Randevu gününüz geldiğinde, alanında uzman doktorlarımızla yapacağınız detaylı muayene ve gerekli tetkikler sonucunda, size özel bir tedavi planı oluşturulacaktır.

3. Başarılı Tedavi

Size özel hazırlanan tedavi planı doğrultusunda, modern teknoloji ve uzman hekimlerimizin deneyimiyle başarılı bir tedavi sürecine başlayacaksınız.