Diz Ağrıları

Ağrılı Hastalıklar

Diz Ağrıları Nedir?

Diz ağrısı, diz ekleminde veya çevresindeki bölgelerde hissedilen ağrı veya rahatsızlık durumudur. Bu ağrı, ani yaralanmalar, aşırı kullanım veya altta yatan bazı hastalıklardan kaynaklanabilir. Her yaş grubunda görülebilir ve hareket kabiliyetini kısıtlayarak günlük yaşamı oldukça olumsuz etkileyebilir. Diz ağrısına sebep olan hastalıkları dizin ön, yan, iç veya arka tarafında yaptığı ağrıya göre dört başlığa ayırabiliriz.

 • atellofemoral Ağrı Sendromu (PFAS)
 • Kondromalazi Patella
 • Patellofemoral Eklem Kireçlenmesi
 • Diz Eklem Kireçlenmesi
 • Patellar Tendinit (Jumper’s Knee)
 • Patellar Instabilite
 • Bursit
 • Osgood-Schlatter Hastalığı
 • Plica Sendromu
 • Artrit Türleri (Romatoid Artrit, Gut vb.)
 • Kas Dengesizlikleri ve Zayıflıkları
 • Travma veya Yaralanmalar
 • Menisküs yırtığı
 • Ön taraf Tendinit ve Bursitleri
 • Tetik Noktalar
 • Bel Omurgasının üst seviyelerindeki fıtıklar
 • Depresyon, Anksiyete
 • Hamstring Yaralanmaları
 • Baker Kisti (Popliteal Kist)
 • Posterior Çapraz Bağ (PCL) Yaralanmaları
 • Diz Eklem Kireçlenmesi
 • Artrit Türleri (Romatoid Artrit, Gut vb.)
 • Diz Ekleminde Sinovit
 • Menisküs Yırtığı
 • Tendinit
 • Damar Problemleri
 • Sinir Sıkışması
 • Kas Dengesizlikleri veya Zayıflıkları
 • Tetik Noktalar
 • Travma veya Yaralanmalar
 • Bel fıtıkları ve Kanal Darlığı
 • Lateral Menisküs Yırtığı
 • İliotibial Bant (IT Band) Sendromu
 • Patellofemoral Ağrı Sendromu
 • Lateral Kollateral Bağ (LCL) Yaralanmaları
 • Bursit
 • Peroneal Sinir Sıkışması
 • Tendinit
 • Diz Eklem Kireçlenmesi
 • Artrit Türleri (Romatoid Artrit, Gut vb.)
 • Diz Ekleminde Sinovit
 • Kas Dengesizlikleri ve Zayıflıkları
 • Yaralanmalar veya Travma
 • Tetik noktalar
 • Bel fıtıkları ve kanal darlığı
 • Medial Menisküs Yırtığı
 • Medial Kollateral Bağ (MCL) Yaralanmaları
 • Pes Anserine Bursiti
 • Diz Eklem Kireçlenmesi
 • Artrit Türleri (Romatoid Artrit, Gut vb.)
 • Diz Ekleminde Sinovit
 • Patellofemoral Ağrı Sendromu
 • Tendinit
 • Tetik Noktalar
 • Kas Dengesizlikleri ve Zayıflıkları
 • Yaralanmalar veya Travma
 • Bel Fıtıkları

Bu kadar uzun listeleri gördükten sonra tabi ki hastayı iyi dinlemek ve muayene tanıda en önemli rolü oynar. Muayene sırasında ultrasonografi ile dizi değerlendirmek tanıyı doğrulama ve ağrı nedenini bulmada çok yol göstericidir. Röntgen, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri altta yatan nedenleri tespit etmek ve benzer şikayetlere yol açabilecek diğer hastalıkları dışlamak için kullanılır. Şüphelenildiğinde elektromiyografi ilgili durumun tespitinde kullanılabilir. Fakat kronik ve karmaşık ve nedeni tespit edilemeyen ağrılarda ultrasonografi eşliğinde tanısal bloklar oldukça yol göstericidir.

Altta yatan hastalığın tanısı en önemli adımdır. Tanı konulduktan sonra hastalığa ve hastaya yönelik özelleştirilmiş tedavi her durumda farklı olabilir. İleri düzeyde diz eklem kireçlenmesi, travmalar sonrası ciddi bağ ve menisküs yırtıkları gibi durumların tedavisi cerrahi yöntemlerdir. Diğer durumlarda ilaç tedavileri, fizik tedavi ve özelleştirilmiş egzersiz programları birinci basamak tedavileridir. Ağrının fazla olduğu durumlarda bu tedavilerin yanı sıra ağrı kontrolü için algolojik işlemlerden yardım alınabilir.

Eğer diz ağrınız kronikleşirse ve nedeni tespit edilemiyorsa hem tanının netleşmesi hem de tanısal blok yapılması için bir algoloji uzmanına başvurmalısınız. Ayrıca birinci basamak tedavilerin başarısız olduğu durumlarda ileri seviye algolojik işlemlerin yapılması için bir algoloji uzmanına başvurmalısınız.

 • Eklem enjeksiyonları
 • Bursa ve tendon kılıfı enjeksiyonları
 • Geniküler Sinir Blokları
 • IPACK Blok
 • Geniküler Sinir Radyofrekans Tedavileri
 • Geniküler Sinir Kriyoablasyon

Tedaviler başlığından bu işlemler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hastalığın tanısı, şiddeti ve hastanın durumu gibi birçok faktör tedavi başarısını etkiler. Diz ağrısının nedenleri geniş bir yelpaze olduğundan net başarı oranları sunmak ne yazık ki mümkün değildir. Fakat cerrahi gereken durumlar dışında bu işlemlerin başarı oranı azımsanmayacak düzeyde yüksektir.

Bu ağrıya bağlı hareketimiz kısıtlanır, çalışmamız zorlaşır ve artık hayattan zevk alamayız. Dolayısıyla çoğu zaman ağrıyı çözmemiz hastalığı iyileştirmemiz anlamına gelir. İşlemden işleme ve hastadan hastaya göre fayda süreleri değişmekle birlikte 6 ay ile birkaç yıl arasında fayda süreleri değişebilmektedir.

Bu işlemler çoğunlukla tek seferlik tedavi şeklinde uygulanır, fakat sık olmasa da ağrının geri gelmesi durumunda işlemin tekrarı veya farklı bir algolojik işlemin yapılmasını önerebiliriz.

Bu işlemler oldukça güvenlidir. Steril şartlarda yapılmaları halinde ciddi yan etkiye yol açma olasılıkları çok çok düşüktür. En sık yan etki ağrının işlem sonrası kısa süreli artmasıdır. Unutmayalım her işin doğru ve güvenli bir şekilde yapılması için en önemli kriter işi yapanın eğitimli ve tecrübeli olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hekim, algoloji uzmanlık eğitiminden geçerek bu işlemler için gerekli eğitim ve tecrübe düzeyine ulaşabilmektedir.

Diz eklem kireçlenmesi, travmalar sonrası ciddi bağ ve menisküs yırtıkları gibi durumlarda bir ortopedi uzmanına başvurmalısınız. Bazı diğer diz ağrısı nedenlerinde de eğer ameliyatsız tedaviler başarısız ise cerrahi tedaviler uygulanabilir.

Tedavilerimiz

Diz Ağrıları Nedir?

Diz ağrısı, diz ekleminde veya çevresindeki bölgelerde hissedilen ağrı veya rahatsızlık durumudur. Bu ağrı, ani yaralanmalar, aşırı kullanım veya altta yatan bazı hastalıklardan kaynaklanabilir. Her yaş grubunda görülebilir ve hareket kabiliyetini kısıtlayarak günlük yaşamı oldukça olumsuz etkileyebilir. Diz ağrısına sebep olan hastalıkları dizin ön, yan, iç veya arka tarafında yaptığı ağrıya göre dört başlığa ayırabiliriz.

 • Patellofemoral Ağrı Sendromu (PFAS)
 • Kondromalazi Patella
 • Patellofemoral Eklem Kireçlenmesi
 • Diz Eklem Kireçlenmesi
 • Patellar Tendinit (Jumper’s Knee)
 • Patellar Instabilite
 • Bursit
 • Osgood-Schlatter Hastalığı
 • Plica Sendromu
 • Artrit Türleri (Romatoid Artrit, Gut vb.)
 • Kas Dengesizlikleri ve Zayıflıkları
 • Travma veya Yaralanmalar
 • Menisküs yırtığı
 • Ön taraf Tendinit ve Bursitleri
 • Tetik Noktalar
 • Bel Omurgasının üst seviyelerindeki fıtıklar
 • Depresyon, Anksiyete
 • Hamstring Yaralanmaları
 • Baker Kisti (Popliteal Kist)
 • Posterior Çapraz Bağ (PCL) Yaralanmaları
 • Diz Eklem Kireçlenmesi
 • Artrit Türleri (Romatoid Artrit, Gut vb.)
 • Diz Ekleminde Sinovit
 • Menisküs Yırtığı
 • Tendinit
 • Damar Problemleri
 • Sinir Sıkışması
 • Kas Dengesizlikleri veya Zayıflıkları
 • Tetik Noktalar
 • Travma veya Yaralanmalar
 • Bel fıtıkları ve Kanal Darlığı
 • Lateral Menisküs Yırtığı
 • İliotibial Bant (IT Band) Sendromu
 • Patellofemoral Ağrı Sendromu
 • Lateral Kollateral Bağ (LCL) Yaralanmaları
 • Bursit
 • Peroneal Sinir Sıkışması
 • Tendinit
 • Diz Eklem Kireçlenmesi
 • Artrit Türleri (Romatoid Artrit, Gut vb.)
 • Diz Ekleminde Sinovit
 • Kas Dengesizlikleri ve Zayıflıkları
 • Yaralanmalar veya Travma
 • Tetik noktalar
 • Bel fıtıkları ve kanal darlığı
 • Medial Menisküs Yırtığı
 • Medial Kollateral Bağ (MCL) Yaralanmaları
 • Pes Anserine Bursiti
 • Diz Eklem Kireçlenmesi
 • Artrit Türleri (Romatoid Artrit, Gut vb.)
 • Diz Ekleminde Sinovit
 • Patellofemoral Ağrı Sendromu
 • Tendinit
 • Tetik Noktalar
 • Kas Dengesizlikleri ve Zayıflıkları
 • Yaralanmalar veya Travma
 • Bel Fıtıkları

 Bu kadar uzun listeleri gördükten sonra tabi ki hastayı iyi dinlemek ve muayene tanıda en önemli rolü oynar. Muayene sırasında ultrasonografi ile dizi değerlendirmek tanıyı doğrulama ve ağrı nedenini bulmada çok yol göstericidir. Röntgen, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri altta yatan nedenleri tespit etmek ve benzer şikayetlere yol açabilecek diğer hastalıkları dışlamak için kullanılır. Şüphelenildiğinde elektromiyografi ilgili durumun tespitinde kullanılabilir. Fakat kronik ve karmaşık ve nedeni tespit edilemeyen ağrılarda ultrasonografi eşliğinde tanısal bloklar oldukça yol göstericidir.

Altta yatan hastalığın tanısı en önemli adımdır. Tanı konulduktan sonra hastalığa ve hastaya yönelik özelleştirilmiş tedavi her durumda farklı olabilir. İleri düzeyde diz eklem kireçlenmesi, travmalar sonrası ciddi bağ ve menisküs yırtıkları gibi durumların tedavisi cerrahi yöntemlerdir. Diğer durumlarda ilaç tedavileri, fizik tedavi ve özelleştirilmiş egzersiz programları birinci basamak tedavileridir. Ağrının fazla olduğu durumlarda bu tedavilerin yanı sıra ağrı kontrolü için algolojik işlemlerden yardım alınabilir.

Eğer diz ağrınız kronikleşirse ve nedeni tespit edilemiyorsa hem tanının netleşmesi hem de tanısal blok yapılması için bir algoloji uzmanına başvurmalısınız. Ayrıca birinci basamak tedavilerin başarısız olduğu durumlarda ileri seviye algolojik işlemlerin yapılması için bir algoloji uzmanına başvurmalısınız.

 • Eklem enjeksiyonları
 • Bursa ve tendon kılıfı enjeksiyonları
 • Geniküler Sinir Blokları
 • IPACK Blok
 • Geniküler Sinir Radyofrekans Tedavileri
 • Geniküler Sinir Kriyoablasyon

Tedaviler başlığından bu işlemler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hastalığın tanısı, şiddeti ve hastanın durumu gibi birçok faktör tedavi başarısını etkiler. Diz ağrısının nedenleri geniş bir yelpaze olduğundan net başarı oranları sunmak ne yazık ki mümkün değildir. Fakat cerrahi gereken durumlar dışında bu işlemlerin başarı oranı azımsanmayacak düzeyde yüksektir.

Bu ağrıya bağlı hareketimiz kısıtlanır, çalışmamız zorlaşır ve artık hayattan zevk alamayız. Dolayısıyla çoğu zaman ağrıyı çözmemiz hastalığı iyileştirmemiz anlamına gelir. İşlemden işleme ve hastadan hastaya göre fayda süreleri değişmekle birlikte 6 ay ile birkaç yıl arasında fayda süreleri değişebilmektedir.

Bu işlemler çoğunlukla tek seferlik tedavi şeklinde uygulanır, fakat sık olmasa da ağrının geri gelmesi durumunda işlemin tekrarı veya farklı bir algolojik işlemin yapılmasını önerebiliriz.

Bu işlemler oldukça güvenlidir. Steril şartlarda yapılmaları halinde ciddi yan etkiye yol açma olasılıkları çok çok düşüktür. En sık yan etki ağrının işlem sonrası kısa süreli artmasıdır. Unutmayalım her işin doğru ve güvenli bir şekilde yapılması için en önemli kriter işi yapanın eğitimli ve tecrübeli olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hekim, algoloji uzmanlık eğitiminden geçerek bu işlemler için gerekli eğitim ve tecrübe düzeyine ulaşabilmektedir.

İleri düzey diz eklem kireçlenmesi, travmalar sonrası ciddi bağ ve menisküs yırtıkları gibi durumlarda bir ortopedi uzmanına başvurmalısınız. Bazı diğer diz ağrısı nedenlerinde de eğer ameliyatsız tedaviler başarısız ise cerrahi tedaviler uygulanabilir.

1. Randevu Alın

Zakkum Algoloji'ye adım atmak için ilk yapmanız gereken şey randevu almak. Buraya tıklayarak kolayca randevu alabilirsiniz.

2. Muayene ve Tanı

Randevu gününüz geldiğinde, alanında uzman doktorlarımızla yapacağınız detaylı muayene ve gerekli tetkikler sonucunda, size özel bir tedavi planı oluşturulacaktır.

3. Başarılı Tedavi

Size özel hazırlanan tedavi planı doğrultusunda, modern teknoloji ve uzman hekimlerimizin deneyimiyle başarılı bir tedavi sürecine başlayacaksınız.